<strong><em>L’obra del DCVB i les ressenyes bibliogràfiques, els dos nous toms de les Obres Completes d’Alcover</em></strong>

L’obra del DCVB i les ressenyes bibliogràfiques, els dos nous toms de les Obres Completes d’Alcover

La col·lecció de les Obres Completes d’Antoni M. Alcover és un dels projectes més ambiciosos de la Nova Editorial Moll, al haver fixat com a principals objectius la reivindicació de la figura del canonge manacorí, popularment conegut com “l’Apòstol de la llengua”en el marc de la commemoració en el 2022  dels 160 anys del seu naixement i els 90 anys de la seva mort. I dels 60 anys de la culminació del DCVB (1962-2022), donar conèixer al lector mitjà i al públic interessat en aquests temes les diverses facetes que va desenvolupar Antoni M. Alcover  Sureda i, en definitiva, fomentar l’interès per la seva obra. Ara, amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics, es culmina una altra passa més amb l’edició dels volums VIII i IX.

Per una banda, el volum VIII de les Obres Completes d’Antoni M. Alcover recull informacions rellevants relacionades amb la realització i l’edició del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), en el marc de la commemoració del 60è aniversari de la culminació d’aquesta magna obra lexicogràfica.El tom, que té una extensió de 588 pàgines, reprodueix, en primer lloc, la tercera i darrera edició de la Lletra de convit, publicació que donà el tret de sortida a la realització de l’Obra del Diccionari. A continuació, es presenta la Crònica de l’Obra del Diccionari, que inclou totes les informacions relacionades amb el DCVB que es troben en el Bolletí del diccionari de la llengua catalana (volums I-XIV, 1901-1926), i que incorporen, a més de les informacions relacionades amb els progressos i els avatars de l’obra, els noms dels corresponsals i secretaris de l’Obra del Diccionari, els títols de les obres que es van buidar per fer-ne cèdules, els arxius que foren visitats per obtenir dades de documents inèdits i les seccions de la Lletra de convit de les quals s’encarregaven els col·laboradors d’Antoni M. Alcover.Finalment, el volum es tanca amb la reproducció de la Introducció de la primera edició del Diccionari-català-valencià-balear, primer volum que veié la llum el 1930. Aquesta presentació difereix en extensió i contingut de la que inclou la segona edició d’aquest primer volum, que fou redactada per Francesc de B. Moll i publicat el 1968. La presentació del DCVB del 1930, signada per Alcover i per Moll, aporta un conjunt d’aspectes metodològics substancials que són útils per conèixer l’estructura i la composició interna del DCVB.

Per la seva part, el IX volum de les Obres Completes d’Antoni M. Alcover, que té una extensió de 504 pàgines, recull tres aportacions relacionades amb comentaris bibliogràfics: en primer lloc, s’inclouen les ressenyes de llibres i revistes que van aparèixer al Bolletí del diccionari de la llengua catalana, però que estaven sistematitzades i agrupades en apartats pensats expressament per donar a conèixer les obres que els autors li anaven enviant perquè en donés compte en les pàgines del BDLC. El nom dels apartats varia amb el pas dels anys (Bibliografia, Notes bibliogràfiques, Bibliografia filològica, Bibliografia lingüística, Miscel·lània filològica-bibliogràfica ), però tots comparteixen l’objectiu de fer una crítica filològica de les publicacions. La segona part del volum IX inclou el Pertret per una bibliografia filològica de la llengua catalana, un treball extens que Alcover publicà el 1914, i que consisteix en l’enumeració de totes les obres de caràcter lingüístic que estan relacionades amb el català i que es van publicar fins aquell any. És una aportació molt valuosa que dona compte de la història de la lingüística del català. En darrer lloc, el volum inclou l’article “Bibliografía filológica de la lengua catalana”, que es va publicar el 1919 en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, i que consisteix en un breu comentari d’obres relacionades amb la llengua catalana des dels vessants gramatical, lexicogràfic i filològic.

Les Obres Completes d’Antoni M. Alcover representen un projecte cultural d’enorme envergadura, tant pel contingut, com per l’extensió (que ultrapassarà previsiblement els vint volums) com per la durada, atès el fet que a una velocitat de dos volums per any encara resten una desena d’anys per culminar-la. Aquestes Obres Completes són una edició de país que les Balears han d’assolir en just reconeixement a l’obra d’una de les seves més rellevants personalitats de tot el segle XX.

Aquest llibre ha estat publicat amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).

Nina i Carla Jover uneixen les seves forces a “La meva veu”

8 de febrer de 2023

Les cobertes dels fascicles del DCVB, protagonistes del nou volum de les Obres Completes Francesc de B. Moll

8 de febrer de 2023