Les cobertes dels fascicles del DCVB, protagonistes del nou volum de les Obres Completes Francesc de B. Moll

Les cobertes dels fascicles del DCVB, protagonistes del nou volum de les Obres Completes Francesc de B. Moll

La publicació de les Obres Completes de Francesc de B. Moll, a cura de Maria Pilar Perea (catedràtica de la Universitat de Barcelona) és un dels compromisos editorials més sòlids de Nova Editorial Moll pel que representen per al patrimoni cultural de les Balears i del conjunt de la llengua catalana. El volum VII, editat gràcies a l’ajut de l’Institut d’Estudis Baleàrics, es dedica a les cobertes dels fascicles del Diccionari-català-valencià-balear (DCVB). Aquests fascicles, en una primera època, fins a la mort d’Antoni M. Alcover (1932) i fins a l’esclat de la guerra civil (1936), recullen informacions generals, de tipus propagandístic i de difusió; però, a partir del 1949, s’hi incorpora un apartat denominat “Crònica del Diccionari”, que aporta una informació substancial que permet recórrer en profunditat la història de la publicació del Diccionari-català-valencià-balear: a grans trets, les tasques de redacció i d’edició de cada volum, els noms dels integrants de les comissions patrocinadores, els noms dels membres de la “Lliga de protectors”, les accions de propaganda i de fidelització, les múltiples exposicions que es van fer sobre el DCVB arreu dels territoris de parla catalana, els articles i declaracions de filòlegs (Samuel Gili Gaya, Joan Coromines, etc.) i d’escriptors consagrats (Josep Pla, Pere Català Roca, etc.), les ressenyes periodístiques sobre el diccionari, les conferències de Francesc de B. Moll, la contribució explícita de Manuel Sanchis Guarner i d’Aina Moll en l’empresa lexicogràfica, i la preparació i execució del centenari del naixement d’Antoni M. Alcover, que va coincidir amb l’acabament de l’obra que ell mateix inicià 62 anys abans. De manera secundària, el volum incorpora també altres informacions molt valuoses, que dibuixen el panorama no sols de l’Obra del Diccionari sinó també de la situació de la llengua i de la cultura catalanes en els moments més crus de la postguerra i del franquisme: els contactes i les visites amb professors d’universitats estrangeres, les ressenyes de llibres relacionats amb la llengua i la literatura, les necrològiques, etc.

Aquest llibre ha estat publicat amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).

<strong><em>L’obra del DCVB i les ressenyes bibliogràfiques, els dos nous toms de les Obres Completes d’Alcover</em></strong>

8 de febrer de 2023

<strong>Neix la <em>Biblioteca Digital de les Illes Balears </em>de Nova Editorial Moll</strong>

8 de febrer de 2023