La vigència de Gabriel Alomar

La vigència de Gabriel Alomar

Gabriel Alomar. Obres Completes. Vol. VI

L’edició de les Obres Completes de Gabriel Alomar es va iniciar l’any 2000 per l’Editorial Moll. Ara, l’objectiu de Nova Editorial Moll és garantir la continuïtat de la publicació d’aquestes Obres Completes, col·lecció de país que en cap cas hauria de quedar interrompuda, imprescindible per a la història cultural de les Illes Balears en llengua catalana, amb una periodicitat prevista d’un volum nou cada any, sempre que ens sigui possible tant tècnicament com econòmicament.

Els articles recollits en aquests volums són una mostra de la gran vàlua intel·lectual de Gabriel Alomar, que en molts de moments s’ha de veure com s’avança al seu temps i ens mostra un pensament que coincideix més amb el món actual que amb el que li va tocar viure.

Per això, no sols es va tractar de rescatar de l’oblit uns treballs de gran vàlua, sinó també uns textos que, malgrat el temps transcorregut, no han perdut vigència i, a més, són una mostra d’un estil brillant, d’alt valor literari.


Ens plau presentar-vos el volum VI d’aquesta col·lecció, una obra a la que hi podreu trobar recopilats els articles que Alomar escrigué per «La Veu de Catalunya» (1899-1906) i «El Poble Català» (1911-1917); s’hi recullen també altres assaigs, entre els quals cal destacar “La pena de mort”.

Aquesta tasca minuciosa i d’un immens valor ha estat elaborada per dos dels majors especialistes en la figura d’Alomar: Pere Rosselló Bover i Sebastià Sansó Jaume.

Aquest llibre ha estat publicat amb l’ajuda de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) / Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del GOIB i pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Ansa per Ansa: Tres valentes dones revolucionaren l’ensenyament en llengua catalana a Mallorca

1 de setembre de 2020

Francesc de B. Molls i estudis sobre Ramon Llull

1 de setembre de 2020