Francesc de B. Molls i estudis sobre Ramon Llull

Francesc de B. Molls i estudis sobre Ramon Llull

Francesc de Borja Moll Casasnovas. Obres Completes de, Vol. V (“Estudis lul·lístics i medievals”). Edició a cura de Mª Pilar Perea.


La publicació de les Obres Completes de Francesc de B. Moll és un dels grans compromisos de la Nova Editorial Moll. Per això, ens plau poder presentar-vos el cinquè volum, una obra que recull els estudis lul·lísticsi medievals més representatius que el filòleg ciutadellenc publicà. En ells, s’explica el sentit exacte del paper de Ramon Llull com a «plasmador», «forjador» o «creador» de la llengua literària de dues maneres diferents: pel fet d’adoptar la llengua vulgar per escriure obres tècniques (com ara de filosofia), i pel fet de no limitar-se a adoptar-la, sinó de dignificar-la.

La manca de tradició escrita va fer que «els problemes eren greus per a qui volgué usar-la de cop i volta en obres d’elucubració elevada. I no: el miracle de Ramon Llull és haver-nos donat una llengua perfecta de construcció, on la sintaxi té la plenitud més rotunda i l’encadenament lògic mes acabat».

El volum, a cura de la professora Mª Pilar Perea, té una extensió d’unes 340 pàgines, comptant-hi la introducció i els índexs.


Aquest llibre ha estat publicat amb l’ajuda de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) / Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del GOIB i pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

La vigència de Gabriel Alomar

1 d'octubre de 2020

Joana Serra de Gayeta. Memòria d’una vida.

1 d'octubre de 2020