Els manifests d’Alcover, en un sol volum

Els manifests d’Alcover, en un sol volum

Antoni M. Alcover. Obres Completes. Vol. V.


El cinquè volum de les Obres Completes d’Antoni M. Alcover és una realitat: amb la seva publicació s’assoleix una passa més en un llarg camí que va començar el 2003, amb motiu del centenari del naixement de Francesc de B. Moll. Fou aleshores quan, a proposta de la professora Maria Pilar Perea i de l’Editorial Moll, es va concebre l’ambiciós projecte d’editar les Obres Completes d’Antoni M. Alcover i se’n va publicar el primer volum, una joia que inclou els seus quatre anys que va ser Vicari General. Les Obres Completes d’Antoni M. Alcover representen un projecte cultural d’enorme envergadura, tant pel contingut, com per l’extensió que ultrapassarà previsiblement els vint volums, com per la durada, atès el fet que a una velocitat d’un volum per any encara resten una vintena d’anys per culminar-la. Aquestes Obres Completes són una edició de país que les illes Balears han d’assolir en just reconeixement a l’obra d’una de les seves més rellevants personalitats de tot el segle XX.

Ara, aquest cinquè volum ens permet redescobrir els seus manifests –elements importants per apropar-nos també a la seva personalitat– i els dietaris de les seves eixides per 381 localitats dels territoris de llengua catalana durant les dues primeres dècades del segle XX. Una obra acurada gràcies a l’experiència i grans coneixements de Perea sobre Alcover.

Obres Completes 5 - Antoni M. Alcover - portada

Aquest llibre ha estat publicat amb l’ajuda de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) / Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del GOIB i pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Sant Jordi d’estiu. Un any més a Cort

3 d'agost de 2020

Ansa per Ansa: Tres valentes dones revolucionaren l’ensenyament en llengua catalana a Mallorca

3 d'agost de 2020