Biografia

Fotografia de l'autor

Perea Sabater, Maria Pilar

Maria Pilar Perea Sabater (Barcelona, 1960). Filòloga catalana i catedràtica de dialectologia catalana i història de la llengua catalana a la Universitat de Barcelona. S'ha especialitzat en descripció lingüística, dialectologia i morfofonologia verbal, i ha desenvolupat estudis relacionats amb la història de la llengua catalana, així com estudis sobre el treball d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. Participa en la xarxa temàtica de Variació lingüística, coordinada per la Universitat de Barcelona, i de Gramàtica teòrica, coordinada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha editat la primera proposta d'atles informatitzat a Catalunya, "La flexió verbal en els dialectes catalans". Les dades i els mapes (2001). El 2003 va obtenir un dels Premis 31 de desembre.