Biografia

Fotografia de l'autor

Oliver Cabrer, Maria-Antònia

Maria Antònia Oliver Cabrer (Manacor,1946) és una destacada escriptora en llengua catalana. És principalment coneguda per la seva producció novel·lística i de narrativa breu, però també ha conreat la traducció (al català i castellà), l'assaig literari, la literatura infantil, la dramatúrgia i el guionatge. El 2016, quan ja té 46 anys de publicacions i un nombre de premis que avalen la seva trajectòria, va guanyar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.