Biografia

Fotografia de l'autor

Llompart de la Peña, Josep Maria

Josep Maria Llompart de la Peña (Palma, 1925 – 1993). Poeta, assagista, activista cultural, crític literari, editor i traductor mallorquí. A part de ser-ne membre fundador, del 1978 al 1986 fou president de l'Obra Cultural Balear. Entre 1983 i 1987 fou president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. El 1985 fou nomenat membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i el 1990, president de la Federació Llull d'Entitats Culturals dels Països Catalans. De la seva producció literària destaquen poemaris com Poemes de Mondragó (1961), La terra d'Argensa (1972) o Mandràgola (1980), però també assaigs com el doble volum de Retórica i poètica (1982) o Països catalans? I altres reflexions (1991)