Biografia

Fotografia de l'autor

Moll Casasnovas, Francesc de Borja

Francesc de Borja Moll (Ciutadella de Menorca, 1903 - Palma, 1991) és una de les figures més eminents de les lletres i la cultura catalanes del segle XX. Fundador de l'Editorial Moll l'any 1934, la seva vasta activitat com a home de lletres es desplega en els àmbits de la filologia, la literatura, l'edició, l'ensenyament i l'activisme cultural amb la fundació de l'Obra Cultural Balear. La seva constància i capacitat de treball fou decisiva per a la culminació del Diccionari català-valencià-balear, també conegut com a Diccionari Alcover-Moll, obra magna de referència per a tots els usuaris de la llengua catalana, iniciada pel seu mestre Antoni M. Alcover i redactada per Francesc de B. Moll. És també autor de gramàtiques de gran importància per a l'estudi de la llengua catalana, com la Gramàtica Catalana referida especialment a les Illes Balears o la Gramàtica Històrica Catalana.

Llibres de Moll Casasnovas, Francesc de Borja