Biografia

Fotografia de l'autor

Canyelles Ferrà, Xavier

Xavier Canyelles Ferrà va néixer a Palma el 1976. És il·lustrador especialitzat en història natural. També treballa en altres camps diversos, com ara el còmic, el cartell, logotips o il·lustració infantil. La seva gran passió és l’estudi de la biodiversitat, que li permet combinar afició i professió.
Entre els seus darrers treballs, cal destacar la realització de dibuixos per a la senyalització dels parcs naturals, així com la realització de làmines a color per al viver de Menut (Escorca).
A la Guia de passeig de l’Albufera d’Es Grau (Menorca), editada recentment pel Govern Balear, apareixen alguns dels seus dibuixos.
Amb la publicació del llibre Peixos de les Illes Balears ha culminat una tasca de gairebé dos anys de duració.