Biografia

Fotografia de l'autor

Socias, Toni

Toni Socias Cladera (1958-2018). Artista, dissenyador i músic. Va ser un dels grans protagonistes de la renovació cultural viscuda a la Mallorca dels vuitanta. A cavall entre Palma i Madrid, alternà diferents formes d’expressió (il·lustració, música, disseny, literatura, etc.) mitjançant el Col∙lectiu de Dissenyadores, Peor Impossible o Diabéticas Aceleradas. Artista aplicat, d’una imaginació desbordant i funcional, fou director artístic de nombroses produccions cinematogràfiques, sèries de TV, anuncis publicitaris o, fins i tot, les cavalcades dels Reis Mags a Palma i Sa Pobla.