Biografia

Fotografia de l'autor

Trias Mercant, Sebastià

Sebastià Trias Mercant (Valldemossa, 1933 - Valldemossa, 2008) fou doctor en filosofia mallorquí, catedràtic de Filosofia a l'Institut Ramon Llull de Palma, i especialista en Història del Pensament a les Illes Balears de reconegut prestigi.
Els seus treballs s’han centrat en l’anàlisi de l’estructuralisme antropològic i, des d’aquesta perspectiva, ha estudiat el lul·lisme del s. XVIII i la cultura i el pensament mallorquins. En aquest sentit, cal fer referència a una de les seves obres més importants: Història del pensament a Mallorca. Dels orígens al segle XIX (1985) i Història del pensament a Mallorca II (1995). Es tracta d’una recerca global, amb l’anàlisi sintètica de la filosofia, la ideologia i la religió. Primer s’ocupa de la Mallorca de les tres religions, amb la visió cristiana, jueva i islàmica: característiques del pensament, la convivència, etc. Després segueix amb el s. XIV, la transició a la modernitat, el Barroc, la Il·lustració, el s. XIX i arriba als nostres dies. El to didàctic, la voluntat divulgativa i el caràcter sintètic configuren una obra bàsica per a l’estudi del pensament a Mallorca. El pensament de Ramon Llull i el pensament polític en general hi són estudiats amb detall.
També ha treballat a fons la vida i l’obra de Ramon Llull, amb nombroses edicions literàries i pròlegs a diverses obres seves: Filosofía y sociedad: hacia una ecología del lulismo de la ilustración (1973), Ramon Llull. El pensamiento y la palabra (1993) i Arabismo e islamología en la obra de Ramon Llull (1995). Així mateix ha dedicat especial atenció a la figura de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i la seva obra: La cuina mallorquina de l’arxiduc Lluís Salvador (1994), L’Arxiduc Lluís Salvador, una història de vida (1993) i Les possessions mallorquines de l’Arxiduc (1994). En l’àmbit de l’antropologia, cal fer referència a les incursions en l’antropologia gastronòmica i els estudis sobre Valldemossa i la seva història, cultura i tradicions: Valldemossa, una història, una cultura, un poble (1980), Valldemossa, l’amor i la cuina (1982), “Etnografía y folklore en Mallorca”, La antropología cultural en España (1986), “La dialèctica “Mallorca/Amèrica” en el pensament de l’exili republicà”, América y Mallorca del predescubrimiento hasta el siglo XX (1991), Una historia de la antropología balear (1992), Antropologia de la cuina mallorquina (1993) i Valldemossa. Història, mites i tradicions (1996).
Ha col·laborat en obres col·lectives de caràcter general,com Historia de la antropología española (1992), Diccionario temático de antropología (1993), Diccionario histórico de la antropología española (1994) i Double Minorities of Spain (1994).