Biografia

Fotografia de l'autor

Barceló Castillo, Sebastià

Sebastià Barceló
Ha participat dels moviments de mestres compromesos amb la renovació educativa, el canvi social i la lluita contra l'autoritarisme: Educació per a la Pau (EDUPAU), Resolució de Conflictes (RC), Programa Intercultural d'Educació per a la Pau Vivim plegats del Govern de les Illes Balears, Carta de la Terra de Nacions Unides. De quin color és la sort? ha estat concebut, precisament, com una aportació als materials per a la Carta de la Terra, un projecte promogut amb la finalitat d’educar la consciència i la responsabilitat planetàries.