Biografia

Fotografia de l'autor

Teasdale, Sara

Sara Teasdale (1884-1933) va ser una poeta lírica nord-americana, autora de versos tècnicament excel·lents, purs, a cor obert, centrats en tres grans temes: la bellesa, l’amor i la mort. El seu llegat ha estat reivindicat per Ray Bradbury, Marion Cummings, Irene Hunt o Jacquelyn Mitchard, entre d’altres.