Biografia

Rossell Mas, Josep Maria

Josep Maria Rossell Mas (Barcelona, 1938). Nascut al Barri del Parc en el si d’una família de terciaris caputxins, va destacar pel seu ferm compromís amb els moviments socials: lluità per a la millora de les condicions d’hospitals i asils; combaté el barraquisme a la platja del Somorrostro amb l’objectiu d’aconseguir habitatges dignes per als seus habitants; impulsà diferents iniciatives educatives dirigides als infants en risc d’exclusió social... «Sempre que he vist una necessitat m’hi he bolcat», subratlla. Impulsor de l’associació Flôcjocant, creà a mitjans dels anys seixanta uns nous Jocs Florals dirigits a les classes populars, oposats a la Gaia Festa «botifler» de la Plaça de la Llana. Autor de diversos llibres mecanografiats i inèdits (com Iode o La rosa dels nus), el 1980 publicà Blue bar després d’haver estat censurat en dues ocasions pel règim franquista.