Biografia

Fotografia de l'autor

Dachs Marginet, Ramon

Ramon Dachs (Barcelona, ​​1959). Poeta, escriptor i bibliotecari-documentalista. La seva creació principal s'articula en dues facetes. D'una banda, Euràsia / Transeurasia / Antarctide (1978-2008), el seu cicle poètic total multilingüe, tancat el 2009 amb el viatge-performance a l'Antàrtida com a posada en escena d'el silenci poètic definitiu. D'altra banda, la seva aventura postpoètica que, iniciada el 2005, es compon d'una trilogia narrativa autoficcional en 3a persona amb fotos pròpies: Àlbum del trasbals (2008), Àlbum de l'Antàrtida (2009) i Àlbum errant. És autor a més de Intermínims de navegació poètica, poemari completament hipertextual i tetralingüe, disponible a Internet des de 1996, i del poema combinatori interactiu InterTarot de Marsella, disponible des del 2008. Ha col·laborat en una cinquantena de revistes i diaris; ha impartit conferències en diversos països; ha exposat individualment a Espanya, França, Mèxic, Estats Units i Argentina; ha treballat amb artistes plàstics internacionals, ha estat traduït a diverses llengües i ha traduït, al seu torn, de diverses llengües al català i a l'espanyol.