Biografia

Fotografia de l'autor

Forteza Pinya, Miquel

Miquel Forteza i Pinya (Palma, 1888 – 1969), enginyer de camins, poetam traductor i assagista. Com a poeta, és un dels principals representants de la segona generació de l’Escola Mallorquina, entesa com a resultant del mestratge que havien iniciat Costa i Llobera, Joan Alcover i Miquel S. Oliver i que varen continuar Maria-Antònia Salvà, Miquel Ferrà, Llorenç Riber i Gabriel Alomar. Tal vegada per la seva professió d’enginyer, la poesia de Miquel Forteza presenta aspectes peculiars que el situen dins una línia més moderna que la dels predecessors i coetanis. La seva obra poètica original apareix publicada en tres llibres: Ressons (1915), L’estela (1919) i L’íntim recer (segona edició 1946). S’ha distingit com a traductor: El corb d’Edgard Poe (1935), El cementiri marí de Paul Valéry (1947, en col·laboració amb Gaziel), Evangelina de Longfellow (1958, en col·laboració amb Guillem Colom) i Rosa dels vents, de diversos autors (1960), entre els quals destaca La presó de Reading d’Oscar Wilde. En els seus darrers anys sorprengué el públic amb el llibre històric i vindicatiu: Els descendents dels jueus conversos de Mallorca (1966), una obra pionera que provocà reaccions apassionades i molt diverses, i que es continua reeditant.