Biografia

Fotografia de l'autor

Verdaguer Travesi, Màrius

Màrius Verdaguer Travesi (Maó, 1885- Barcelona, 1963) fou un escriptor menorquí, un dels millors narradors d'avantguarda de la pre-guerra espanyola, poeta, dramaturg, pintor, copiós i traductor poliglot i periodista. Verdaguer va ser un intel·lectual molt complet, poeta modernista inicial, novel·lista estimable primer, modernista i avantguardista després, autor final d'una novel·la satírica ("Un verano en Mallorca") i algun llibre de records ("Medio siglo de vida íntima barcelonesa"), deu novel·les que van comptar en el seu temps (sobretot "Piedras y viento", "La isla de oro, El marido, la mujer y la sombra" i "Un intelectual y su carcoma') i a més va publicar amb èxit traduccions de Goethe, Zweig, Jünger i Thomas Mann.