Biografia

Fotografia de l'autor

Solà Sala, Lluís

Lluís Solà Sala (Vic, l940) és poeta, dramaturg, director i teòric teatral. Com a editor, col·laborà en la revista Inquietud i és un dels impulsors de la revista de poesia Reduccions, de la qual és director. Ha publicat els llibres de poesia Laves, escumes (1975), L'herba dels ulls (1993) i De veu en veu, obra poètica I (2001), L'arbre constant, obra poètica II (2003) i Entre bellesa i dolor, obra poètica IV (2010). Ha estat guardonat amb el premi Quima Jaume de poesia (2001) i amb el Premi Nacional de la Crítica (2002). Ha estat traduït a diverses llengües. En la seva faceta de dramaturg, Lluís Solà ha dut a escena obres d'Strinberg, Esquil o Brossa, entre d'altres, i també ha estrenat obres pròpies. És director i fundador del Centre Dramàtic d'Osona. Com a traductor, ha fet versions de Kafka, Dürrenmatt, Handke, Rilke, Rimbaud, Pound o Pessoa. Com a crític, ha estudiat l'obra de Vinyoli, Beckett o Miquel Martí i Pol. També s'ha de destacar el seu vessant cívic, amb un esforç constant per assolir el reconeixement oficial de la llengua catalana.