Biografia

Fotografia de l'autor

Pérez Martínez, Llorenç

Llorenç Pérez Martínez (Muro, 1928-Barcelona, 1992), Historiador, arxiver, bibliotecari, editor i lul·lista.
Com a editor, participà enSubsídia i El Drac Editorial (1989). Dirigí la revista Fontes Rerum Balearium (1977-80 i 1990). Col·laborà en publicacions com Estudios Lulianos, Analecta Sacra Tarraconensia i Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, com també en la Gran Enciclopèdia de Mallorca i en la Gran Enciclopèdia Catalana.