Biografia

Fotografia de l'autor

Miralles i Monserrat, Joan

1945

Joan Miralles Monserrat (Montuïri, Mallorca; 1945) és Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears des de 1983. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona (1969) i el mateix 1969 va defensar la tesi de llicenciatura Contribución al estudio de la onomástica mallorquina.

L'any 1978 obtingué el doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, Universitat de Barcelona, 1978). Va ostentar el càrrec de Vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres l'any 1983 i el de Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB entre els anys 1980 i 1998. És professor de Filologia Catalana a la UIB des del curs 1970-1971 i l'any 1983 és nomenat Catedràtic numerari en la filologia catalana de la UIB.

Les seves línies de recerca i estudi principals treballen la Història de la llengua catalana, Gramàtica històrica catalana, Comentari filològic de textos catalans, Onomàstica, Cultura popular, Literatura popular, Història oral, Colom i les Illes Balears, L'emigració balear a Cuba i a l'Argentina i la Història social de la llengua catalana.