Biografia

Fotografia de l'autor

Nadal Blanes, Guillem

Guillem Nadal Blanes (Palma, 1911-Zuric, 1976) diplomàtic, traductor i poeta. Fou soci fundador de l'Obra Cultural Balear i membre de la Maioricensis Schola Lul·lística. Autor de diverses obres poètiques, entre les quals destaca 14 sonets i una cançó (1973), destaca sobretot pel seu treball de traducció al català d'obres d'autors alemanys i russos, com Rilke, Thomas Mann i Puixkin.