Biografia

Fotografia de l'autor

Forteza Pinya, Guillem

Guillem Forteza i Pinya (Palma, 1892-1943) fou un arquitecte, urbanista i polític mallorquí, destacat per la projecció d'un gran nombre d'escoles a Mallorca des del 1921 fins al 1936.
En l'àmbit polític presidí Nova Parla (1916) i el Centre Regionalista de Mallorca (1917-1919), i un dels principals redactors de la segona època de “La Veu de Mallorca”. Després es passà al Partit Liberal (1919), dominat per Joan March, essent batle de Palma el 1923.