Biografia

Fotografia de l'autor

Munar Oliver, Gaspar

Gaspar Munar i Oliver. (Pina 1899 - Sant Honorat 1987). Religiós missioner dels Sagrats Cors (M.SS.CC.), general de la Congregació, historiador.

Va ingressar al seminari de Sant Pere de Mallorca on, animat pel filòleg i historiador Antoni Maria Alcover, el 1915, va començar a col·laborar a la revista L'Aurora.
va formar la "Biblioteca Balear" de l'Monestir de La Real. Va conrear l'estudi de el patrimoni històric, artístic, bibliogràfic, etnològic, cultural, etc., de Mallorca, publicant nombrosos llibres i opuscles. Durant anys va ser director de la revista Lluc; va col·laborar en el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana i en altres.

No s'ha trobat cap producte que coincideixi amb la teva selecció.