Biografia

Fotografia de l'autor

Bibiloni, Gabriel

Gabriel Bibiloni (Pòrtol, Marratxí, 1951) és un lingüista, doctor en Filologia Romànica (Catalana), professor de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat Catalana d'Estiu (Prada de Conflent). S'ha dedicat als camps de la normativització i estandardització lingüístiques, les interferències lingüístiques, la dialectologia, la sociolingüística i l'onomàstica. Ha publicat Els noms dels carrers de Palma (1983), Llengua estàndard i variació lingüística (1997), Amb bones paraules (2012), Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2013), El català de Mallorca. La fonètica (2016), entre altres llibres i articles.