Biografia

Fotografia de l'autor

Alomar Villalonga, Gabriel

Gabriel Alomar i Villalonga (Palma, 1873-El Caire, 1941), va ser un poeta, prosista i assagista mallorquí, molt relacionat amb el moviment d'art català del modernisme. Es va involucrar també en el moviment catalanista i el corrent literari del noucentisme, amb influències poètiques d'Annunzio i Carducci. Col·laborà a nombrosos diaris, com El Poble Català (1904-1906), que va ajudar a impulsar, i El Imparcial. El 2015 fou nomenat fill predilecte pel Consell Insular de Mallorca.

Llibres de Alomar Villalonga, Gabriel