Biografia

Fotografia de l'autor

Riera Montserrat, Francesc

Francesc Riera i Montserrat (Felanitx, 1932-2016). Historiador de formació autodidacta. Els seus estudis, des de l’inici dels anys setanta del segle xx, s’han centrat principalment en la problemàtica antixueta a la Mallorca del segle XVIII. Sobre aquest tema ha publicat nombrosos articles a revistes especialitzades com Fontes Rerum Balearicum, Randa, Comunicació o BSAL. És autor de diversos llibres, entre els quals destaquen: Lluites antixuetes en el segle XVIII (Palma, 1973) i Història de l’Església a Mallorca (Palma, 1986), en col·laboració amb mossèn Pere Xamena