Biografia

Fotografia de l'autor

Sureda Bimet, Emília

Emília Sureda i Bimet (Palma, Mallorca 1865-1904) La poesia d'Emília Sureda mereix esser recordada i llegida com a símbol d'una conjuntura literària difícil (entre el romanticisme i el costumisme); i alhora, com a integrant d'una tradició poètica en llengua catalana que faria possible l'obra de futures generacions d'escriptors.