Biografia

Fotografia de l'autor

Pons Pons, Damià

Damià Pons i Pons (Campanet, 1950) és escriptor i polític del Partit Socialista de Mallorca. Actualment és catedràtic i professor de literatura catalana contemporània a la Universitat de les Illes Balears, adscrit al departament de Filologia Catalana i Lingüística.
Es llicencià en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, on més tard es doctorà en Filologia Catalana. És catedràtic numerari de Batxillerat (Llengua i literatura catalana). Ha investigat en la cultura i societat mallorquina de finals del segle xix i principis del segle xx. Ha publicat nombrosos articles sobre sociolingüística, crítica literària i el nacionalisme a Mallorca. Ha publicat també llibres de poesia i ha col·laborat en la premsa diària (Ara Balears, Última Hora, Diari de Balears, Baleares) i en publicacions periòdiques com Debat Nacionalista, El Temps, Lluc, Dijous, Escola Catalana, L'Avenç, Mallorca Socialista, El Mirall i Pissarra. Formà part de la junta directiva de l'Obra Cultural Balear durant els anys compresos entre el 1984 i el 1988, quan l'entitat era presidida per Ignasi Ribas i després per Miquel Alenyar Fuster.