Biografia

Fotografia de l'autor

Coromines i Vigneaux, Joan

Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona 1905 - Pineda de Mar 1997) era un lingüista català, autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de l'Onomasticon Cataloniae i del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Coromines va ser un dels principals especialistes en lingüística romànica. Tenia un gran coneixement del català, occità i castellà, i també de la lingüística indoeuropea i aràbiga.