Biografia

Fotografia de l'autor

Bonet Nadal, Joan

Joan Bonet Nadal (Manacor 1929- Palma 2017).Conegut com En Bonet de ses pipes, li vé el malnom de quan juntament amb el seu pare i la seva mare muntaren un taller de pipes, feina que continuà tota la seva vida.
La vocació de Joan Bonet com a escriptor i la voluntat per aprendre a escriure en català, juntament amb la seva passió pel món de les pipes, desemboquen en la traducció del castellà, l'any 1975, del llibre El arte de fumar en pipa, de Joaquim Verdaguer. A partir d'aquest moment també es dedica a escriure llibres que tenen la pipa com a eix vertebrador.
És autor dels títols de narrativa breu Les rondalles de la pipa, de l'any 1978, ...I fumant en pipa!, del 1981, i Pipades i vivències, publicat l'any 1983. El 2004 apareix Amb pipa i sense: el sisè sentit i altres contextos. També és autor de les obres de divulgació Las pipas: prontuario de pipología, de l'any 1978, i La pipa en Baleares, del 1980.