Biografia

Fotografia de l'autor

Torres Gost, Bartomeu

Bartomeu Torres Gost (Sa Pobla, 1905-1989). Fou un canonge, investigador de l'obra de Costa i Llobera i escriptor mallorquí.

Es doctorà en filosofia en 1927 i s'ordenà prevere a Roma en 1928. En 1961 fou nomenat canonge degà de la Seu de Mallorca fins a 1968.

Ha estudiat les obres del poeta mallorquí, Miquel Costa i Llobera. El 25 de març de 1983 va donar el pregó de Setmana Santa a Felanitx. L'acte se dugué al convent de Sant Agustí el divendres Sant.

És fill il·lustre de sa Pobla