Biografia

Fotografia de l'autor

Prohens Perelló, Bartomeu

Bartomeu Prohens Perelló (Palma, 1962). Es llicencià l’any 1985 en Fi­losofia, i presentà com a tesi un estudi sobre el biologisme racista en els segles XVIII i XIX. Més tard, va conèixer la comu­nitat sene­ga­lesa de s’Arenal (Ma­llorca), i s’interessà per les creen­ces d’aquest col·lectiu. L’any 1994 publicà "De Mallorca al Senegal. Viatge al país dels noon i dels wolof", on féu una exposició d’algunes vivències; el 1995, els llibres "Caterina Floreta. Una bruixa del segle XVII", i "Inquisició i bruixeria a Mallorca (1578-1650)". Una altra de les seves obres més destacades és "La mort d’En Berga" (2000).