Biografia

Fotografia de l'autor

Homar Bestard, Bartomeu

Bartomeu Homar Bestard (1966)