Biografia

Fotografia de l'autor

Ferrà Perelló, Bartomeu

Bartomeu Ferrà Perelló, Palma, 1843 — 1924 fou un home d'extensa cultura i de múltiples activitats. Va produir una obra arquitectònica prou interessant, fou un arqueòleg de relleu, i, en el camp de la creació literària, cultivà la poesia, la narració i el teatre. En aquest darrer gènere és autor d'alguns dels millors sainets de costums de la nostra literatura vuitcentista. Més acurats de forma i més elaborats artísticament que els del seu contemporani Pere d'A. Penya, els sainets de B. Ferrà, ofereixen una visió molt viva, esplèndidament dibuixada, de la menestralia i la "mossonea" ciutadanes de la segona meitat del segle XIX. Tots dos estaments apareixen caracteritzats, respectivament, a dues de les peces recollides en aquest volum: Els calçons de mestre Lluc i Els senyors de Son Miseri.