Biografia

Fotografia de l'autor

Ordines Garau, Antoni

Llicenciat amb grau i Premi extraordinari de llicenciatura (1985), doctor en Geografia (1996) i professor de Geografia Humana del Departament de Geografia (UIB) des del curs 1990/91. Ha impartit docència en la llicenciatura i el grau de Geografia, en la diplomatura i el grau de Turisme, en la diplomatura i el grau d'Educació Primària, així com en el doctorat de Geografia i a diversos postgraus. Té activitat investigadora en canvi i transformació de l'espai i la societat rurals, la geografia cultural, l'estudi de les relacions entre toponímia i geografia i les seves aplicacions a la terminologia geogràfica, la cartografia i la didàctica de la geografia. Membre dels grups d'investigació 'Canvi rural, mobilitat humana, turisme i territori'; i 'Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani' (IRIE). Ha participat en 65 congressos i en 53 projectes i contractes d'investigació. Autor de més de 160 publicacions, ha publicat en revistes especialitzades de l'àmbit de les Ciències Socials, com Island Studies Journal, Ruralia, Scripta Nova, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Revista Complutense de Educación, Cuadernos geográficos, Documents d'Anàlisi Geogràfica, Cuadernos de Turismo, Ager, Investigaciones Geográficas, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, Territoris, Estudis d'història agrària, Treballs de Geografia, Onomàstica i Estudis Baleàrics, entre altres. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics i de gestió universitària, com el de director del departament de Geografia, subdirector del departament de Ciències de la Terra (2008-2016) i de codirector del Màster Universitari de Formació del Professorat (2009-2017). Des del 2013 és vicepresident de la Societat d'Onomàstica.