Biografia

Fotografia de l'autor

Alcover Sureda, Antoni M.

2 de febrer de 1862

Mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda (Santacirga, Manacor, 2 de febrer de 1862 – Palma, 8 de gener de 1932). Escriptor mallorquí, eclesiàstic, lingüista, folklorista, arquitecte i periodista. Per la seva tasca a favor de la llengua catalana, se'l coneix com l'«apòstol de la llengua».

Les principals obres d'Antoni M. Alcover són el Diccionari català-valencià-balear, l' Aplec de rondalles mallorquines d'en Jordi des Racó i la direcció i finançament de l’Edició de les Obres de Ramon Llull.

L’acompliment del projecte lexicogràfic del diccionari el dugué a recórrer tots els territoris de parla catalana (1900-1928) per obtenir-ne la informació necessària i alhora per desenvolupar una altra recerca lingüística única en el marc de les llengües romàniques: La flexió verbal en els dialectes catalans.

Llibres de Alcover Sureda, Antoni M.