Biografia

Fotografia de l'autor

Ferrer Tramunt, Antoni

Antoni Ferrer Tramunt (1913-1939). Jornaler nascut a Llançà (Girona), militant del Bloc Obrer i Camperol, partit comunista dissident i, alhora, català. Membre del comitè antifeixista de Llançà, fou mobilitzat i hagué d'anar al front d'Osca i València. Fou afusellat als 26 anys d'edat.