Alomar i les revistes satíriques populars

Alomar i les revistes satíriques populars

Potser poca gent té notícia de les reiterades col·laboracions de Gabriel Alomar a L’Esquella de La Torratxa (1907-1918), L’Almanac de l’Esquella de la Torratxa (1910-1924) i La Campana de Gràcia (1907-1909), revistes catalanes satíriques, anticlericals, republicanes i dirigides a les classes populars.

Mitjançant la tasca del professor Pere Rosselló Bover (Universitat de les Illes Balears) amb la col·laboració de Francesca Niell i Agnès Cerdà, s’ha aconseguit donar forma al setè volum de la col·lecció, recollint per primera vegada aquests texts publicats a les tres revistes; articles de molt difícil accés que són una mostra de la gran vàlua intel·lectual d’Alomar i mostra d’un estil brillant, d’alt valor literari.


El volum VII de les Obres Completes de Gabriel Alomar ha permès culminar una tasca innovadora i fer allò que ningú abans ha fet: investigar el rastre de l’autor als mitjans de comunicació de l’època, identificar els seus textos i, a partir d’allà, realitzar una compilació: així, per primera vegada, tots ells s’han recopilat, ordenat, digitalitzat per conformar un dels volums més significatius de la col·lecció d’Obres completes.

Així doncs, continuam reivindicant la importància cabdal de les grans personalitats illenques del segle XX, entre les quals Gabriel Alomar ocupa un lloc destacat.

Aquest llibre ha estat publicat amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics

logo-IEB

L’obra biogràfica d’Alcover, en dos volums.

3 de febrer de 2022

Els estudis lexicals de Francesc de B. Moll

3 de febrer de 2022