20,00 IVA incl.


L'escola, el centre més especial - Ferrer, Muntaner, de la Iglesia - Tomir 74 - portada
L'escola, el centre més especial - Ferrer, Muntaner, de la Iglesia - Tomir 74 - portada
Back Cover

L’escola ha de ser inclusiva.
Perquè és possible.
Perquè és de justícia.
Perquè és necessari.

La història de vida de na Maria n’és una evidència. En el llibre es mostra com un grup de mestres fa real l’escolarització de la protagonista, un infant amb discapacitat, durant tota l’etapa d’infantil i de primària a l’escola del seu poble.

D’aquesta manera, es fa efectiu el dret de tots i cada un dels infants a aprendre junts i es revelen les oportunitats que es desprenen d’aquest fet per a tothom.

Categoria: